Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW CYFROWYCH NA STRONIE SKLEPU

SZKOLENIA KURSY PORADNIKI

§1

Postanowienia ogólne

 1. Strona „SzkoleniaKursyPoradniki.pl”, zwana dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Agencja Artystyczna NEUTRINO, ul. Herberta 8, 05-501 Piaseczno, zarejestrowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, numer NIP 123-046-25-55, tel. 501 019 334, e-mail info@SzkoleniaGodnePolecenia.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta. Klient i Sprzedający zobowiązują się do przestrzegania reguł kupna-sprzedaży zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki, które są kosztami dodatkowymi.
 6. Istotne właściwości towaru podawane są przy ikonie produktu na stronie internetowej Sklepu. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Sposób składania zamówienia

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka lub kursu na jeden adres mailowy i nieograniczoną liczbę biletów.
 2. Zamówienie składamy poprzez dodanie produktów do koszyka na stronie sklepu oraz przez dokonanie opłaty przez System Przelewy24.

 

§3

Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające produkty, zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności przez system płatności online Przelewy24.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedający prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków.

 

§4

Odstąpienie od umowy

 1.  1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Produktu ze Sklepu Internetowego lub do momentu wysyłki Produktu drogą mailową.
 2. 2.  W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.
 3. 3.  Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po pobraniu Ebooka lub kursu. Wyjątek stanowią produkty z gwarancją satysfakcji (zgodnie z informacją o gwarancji) oraz bilety (14 dni od daty zakupu, ale nie później niż dzień przed datą wydarzenia).

 

§5

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Produktu ze Sklepu Internetowego lub do momentu wysyłki Produktu drogą mailową.
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.
 3. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po pobraniu Ebooka lub kursu. Wyjątek stanowią produkty z gwarancją satysfakcji (zgodnie z informacją o gwarancji) oraz bilety (14 dni od daty zakupu, ale nie później niż dzień przed datą wydarzenia).

 

§6

Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje, w szczególności w przypadku, gdy
  (a) zakupiony Produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
  (b) dokona zapłaty za Produkt i w ciągu 24 godzin wciąż nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania Produktu (w przypadku korzystania z zapłaty przez Przelewy24).
 2. Klient może zgłosić reklamację począwszy w terminie 14 dni od stwierdzenia wyżej wymienionych niezgodności.
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 4. Za dzień zgłoszenia reklamacji przez Klienta Sklep uznaje datę przesłanie maila wraz z dokładnym opisem niezgodności na adres mailowy dostępny na stronie internetowej Sklepu, przy czym wiążąca jest data nadesłania maila na adres mailowy Sklepu.

 

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywania od Sklepu materiałów informacyjnych.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.